آشنایی با سیم های تار

آشنایی با سیم های تار

ساز های دارای تار انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع قطعه ساز و تعداد سیم ها ، صداهای متنوعی راتولید می کنند.تار ایرانی دارای ۶ سیم فلزی می باشد.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با سیم های تار بیشتر آشنا خواهید شد.

دو سیم اول و سیم دوم سفید و از جنس فولاد هستند (به قطر تقریبی ۰٫۲ تا ۰٫۱۸) که "دو" کوک می با شند، سیم سوم و چهارم زرد رنگ (به قطر ۰٫۲۲ تا ۰٫۱۸) و از نوع برنج (آلیاژی از روی و مس) است که ضخامت آن اندکی از سیم فولادی بیشتر می باشد و "سُل" کوک می شوند.سیم پنجم سفید فولادی وسیم ششم سیم بم (با قطر ۰٫۳۸) زرد برنجی است که نوع کوک آن در اجرای دستگاه های موسیقی مختلف فرق می کند اما معمولا یک اکتاو بم تراز سیم های اول و دوم کوک می شود.

آشنایی با سیم های تار

سیم های سفید

سیم های سفید(Do) گاه با قطر ۱۸/۰ میلی متر و گاه ضخیم تر، از جنس فولادی در دو نوع با روکش کروم و بدون روکش موجود می باشد. البته انواع سیم فقط به این دو نوع منحصر نمیشود و آلیاژ هر

قرقره سیم با قرقره دیگر متفاوت است و معمولا نوازندگان با روشهای خاص خود کیفیت آلیاژ را حدس میزنند.

سیم های بدون روکش کروم

معمولا صدای سیم های بدون روکش کروم زنگ دارتر, بازتر و شفاف تر است وسیم های روکش دار صدایی تمیزتر و قدری گرفته تر و البته با صدای اضافه کمتر و مناسب برای ضبط دارد که نوازندگان می

توانند با در نظر گرفتن صدای سازشان، فشار پنجه و مضراب، سلیقه شخصی و موارد دیگر نوع و ضخامت سیم های سفید را انتخاب کنند.

سیم های زرد

سیم های زرد ( قرمز (Sol) معمولا با قطر ۲۰/۰میلی متر و بم با قطر ۳۵/۰میلی متر از جنس برنز می باشند.برای تار تا ۳۰ سال قبل از جنس برنجی که زرد رنگ بودند استفاده می شد که صدای کم زنگ

تری داشت و کیفیت بهتر صدای سیمهای برنزی جدید باعث از رده خارج شدن سیمهای برنجی شد ولی اسم آن یعنی سیم زرد باقی ماند.

گاه نوازندگان با توجه به نکات مذکور از قطر ۲۲/۰میلی متر برای سیم های زرد وقطر ۳۸/۰ و ۴۰/۰ میلی متر برای سیم های بم نیز استفاده می کنند . قطر سیم های زرد معمولا ۰/۲ میلی متر از سیم های

سفید بیشتر می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.