گوشه در موسیقی

مفهوم گوشه در موسیقی

مفهوم گوشه در موسیقی
اگر به موسیقی ایرانی علاقه داشته باشید اصطلاحات این موسیقی را نیز شنیده اید.یکی از اصطلاحات مهمی که در این زمینه مورد استفاده قرا می گیرد، گوشه می باشد.برای آنکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید این مطلب را تا انتها بخوانید. مفهوم گوشه در موسیقی موسیقی اصیل و سنتی ایرانی براساس اصول و نظم خاصی شکل گرفته است که به آن ویژگی خاص و شاید متمایزی نسبت به دیگر انواع موسیقی در جهان می دهد. بخش مهمی از این نظام در موسیقی ایرانی را سه مفهوم گوشه، دستگاه و ردیف شکل می دهد که در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام به توضیح و تعریف گوشه می پردازیم. در تئوری موسیقی ایرانی، ردیف مجموعه‌ای از آهنگ‌ها...
بیشتر بخوانید