گام آنارمونیک در موسیقی

آشنایی با گام آنارمونیک در موسیقی

آشنایی با گام آنارمونیک در موسیقی
گام آنارمونیک در موسیقی صدا و ریتم مهم‌ترین عناصر در تئوری موسیقی هستند. اهمیت ریتم در نوع آهنگ و نواختن بسیار مهم است و در واقع آن چه که به یک آهنگ ماهیت می بخشد ریتم می باشد.دراین بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام ،شما را با گام آنارمونیک در موسیقی آشنا می کنیم. در فیزیکِ صوت، صداها به دو دسته تقسیم می‌شوند. صداهای موسیقایی را ارتعاشات منظم و صداهای غیرموسیقایی را ارتعاشات نامنظم می‌نامند. آموزش موسیقی در کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی از کشورهای شرقی و ایران  آموزش «سینه به سینه» هم وجود داشته ولی امروزه آموزش علمی و عملی تئوری و سلفژاز دروس بنیادین مراکز آموزشی است. گام های آنارمون...
بیشتر بخوانید