کیهان کلهر کیست؟

آشنایی با استاد کمانچه نواز، کیهان کلهر

آشنایی با استاد کمانچه نواز، کیهان کلهر
آشنایی با استاد کمانچه نواز، کیهان کلهر بی شک یکی از نام های جاودان در عرصه موسیقی سنتی ، کیهان کلهر می باشد که افتخارات کشوری و جهانی بسیاری کسب نموده است.در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با کیهان کلهر بیشتر آشنا شوید. بیوگرافی کیهان کلهر کیهان کلهر زاده سال ۱۳۴۲ در کرمانشاه می باشد. وی در خانواده‌ای کرد و موسیقی‌ دوست چشم به جهان گشود. پدرش عباس حیدری کلهر کارمند عالی رتبۀ وزرت کشاورزی و نوۀ مهرعلی‌خان از خوانین ایل کلهر بود . خانوادۀ او به سبب اشتغال پدر به تهران مهاجرت کرد و کیهان کلهر از دوران کودکی به همراه خانواده به تهران آمده و در آنجا به همراه برادر بزرگترش کامران کلهر ...
بیشتر بخوانید