کیلاس سنتور در نارمک

معرفی کامل ساز سنتور

معرفی کامل ساز سنتور
معرفی کامل ساز سنتور سنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است که صدای بسیار دلنشینی دارد. فرهنگ دهخدا سنتور را اینگونه بازشناخته‌است: «از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته می‌شود. رایج‌ترین نوع سنتور (۹ خرکی) دارای ۷۲ سیم است که به دسته‌های ۴ تایی و در ۱۸ دسته تقسیم می‌شود. سنتور بر پایهٔ بررسی‌ها و پژوهش‌ها یکی از کهن‌ترین سازهای گستره ایران به‌شمار می‌رود؛ کهن‌ترین نشانه‌ای که از این ساز برجامانده، از سنگ‌تراشی‌های آشور و (۵۵۹پیش از میلاد) است. در این سنگ‌تراشی‌ها، صف تشریفاتی که به بزرگداشت  آشور بانیپال بر پا شده، سازی که همانندی زیادی به سنتور دست...
بیشتر بخوانید