کمانچه چیست؟

ساز کمانچه ،ساز اصیل ایرانی

ساز کمانچه ،ساز اصیل ایرانی
 ساز کمانچه ،ساز اصیل ایرانی کمانچه از جمله سازهای اصیل ایرانی و در رده سازهای زهی آرشه ای قرار میگیرد. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای پایینی ساز، پایه‌ای دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می‌گیرد. کمانچه دارای 4 سیم می باشد که به موازات یکدیگر در تمام طول ساز امتداد دارد. در ساخت این ساز چوب ، پوست ، فلز ، استخوان به کار رفته است. طول کمانچه از پایه ی فلزی خود تا صُراطی (قسمت بالایی سرپنجه) در حدود 75 سانتی متر می باشد و نوازنده ساز،  آنرا بصورت عمودی در دست چپ گرفته و در حالت نشسته می نوازد و انگشتهای دست چپ در طول دسته حرکت می کنند و با دست راست آرشه (کمانه)  بصورت افقی ...
بیشتر بخوانید