کلید سل

آشنایی با کلید سل

آشنایی با کلید سل
کلید سل از واژه های پرکاربرد موسیقی می باشد زیرا به طور معمول برای نواختن بسیاری از آهنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.برای آشنایی بیشتر با کلید سل ادامه این مطلب از وبلاگ آمورشگاه موسیقی الهام را بخوانید. آشنایی با کلید سل همانطور که می دانید پایه های موسیقی را نت ها تشکیل می دهند.این نت ها عبارتند از : سی ، لا ، سل ، فا ، می ، ر ، دو برای خوانش روش صحیح نت ها، از چپ به راست بخوانید. ترتیب قرارگیری نت ها در کنار هم و فاصله ها زمانی بنیان اصلی تشکیل یک آهنگ را ایجاد می کنند.همانطور که در مطالب پیشین نیز به آن اشاره شد،برای نوشتن و خواندن نت ها از یک سری خطوط استفاده می شود که شامل پنج خط است...
بیشتر بخوانید