کاسه تبتی

با کاسه تبتی یا مرتعش آشنا شوید

با کاسه تبتی یا مرتعش آشنا شوید
شاید شما هم دیده باشید که فردی با ضربه وارد کردن به یک کاسه و چرخاندن یک میله به دور آن صداهای زیبایی تولید می کند.آیا میدانید این وسیله که به کاسه تبتی شهرت دارد چیست و چه کاربردی دارد؟در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام در این باره بیشتر بخوانید. کاسه تبتی موسیقی کشورهای آسیایی دارای تنوع بسیاری است و این تنوع در نوع سازبندی‌ها نیز به چشم می‌خورد. از طرفی وجود برخی مراسم و مناسک مرتبط با آیین‌ها نیز بر تنوع آن افزوده است. در میان کشورهای آسیایی، تبت موسیقی خاص خود دارد. کاسه تبتی یکی از ادواتی ادواتی است که تولید صدا می‌کند و خاصیت درمانگری نیز دارد کاسه های مرتعش یا کاسه تبتی یکی ا...
بیشتر بخوانید