کاسه آواز خوان

با کاسه تبتی یا مرتعش آشنا شوید

با کاسه تبتی یا مرتعش آشنا شوید
شاید شما هم دیده باشید که فردی با ضربه وارد کردن به یک کاسه و چرخاندن یک میله به دور آن صداهای زیبایی تولید می کند.آیا میدانید این وسیله که به کاسه تبتی شهرت دارد چیست و چه کاربردی دارد؟در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام در این باره بیشتر بخوانید. کاسه تبتی موسیقی کشورهای آسیایی دارای تنوع بسیاری است و این تنوع در نوع سازبندی‌ها نیز به چشم می‌خورد. از طرفی وجود برخی مراسم و مناسک مرتبط با آیین‌ها نیز بر تنوع آن افزوده است. در میان کشورهای آسیایی، تبت موسیقی خاص خود دارد. کاسه تبتی یکی از ادواتی ادواتی است که تولید صدا می‌کند و خاصیت درمانگری نیز دارد کاسه های مرتعش یا کاسه تبتی یکی ا...
بیشتر بخوانید