کاربرد پدال پیانو

کاربرد پدال در پیانو چیست ؟

کاربرد پدال در پیانو چیست ؟
اگر به اجزای پیانو بادقت نگاه کرده باشید، در بخش پایینی ساز پدال هایی قرار دارد.پدال های پیانو ابزارهایی هستند که بخش زیبایی از نوازندگی به وجود آنها بستگی دارد. در واقع پدال های پیانو سایر جنبه های موسیقی را کنترل می کنند.درادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با کاربرد پدال در پیانو بیشتر آشنا شوید. پدال پیانو در آموزش پیانو استفاده از پدال ها دغدغه ی همه ی علاقه مندان به نواختن است چرا که یکی از موارد مهم در اجرای یک قطعه ، استفاده به جا و صحیح از انواع پدال ها میباشد. هر زمان یک نوازنده پیانو را که در حال اجرا میباشد ببینید، علاوه بر دستانشان از پاهای خود برای فشردن پدال ها نیز ...
بیشتر بخوانید