پیکاپ مگنتیک گیتار

پیکاپ مگنتیک چیست ؟

پیکاپ مگنتیک چیست ؟
در سازهای الکتریک از قطعه ای بنام پیکاپ مگنتیک استفاده می شود.اما این قطعه چیست و چه کاربردی دارد؟در این مطلب از وبلاگ اموزشگاه موسیقی الهام بخوانید. پیکاپ مگنتیک چیست ؟ در برخی از سازهای زهی (بیشتر موارد الکتریک) بخاطر پایین بودن قدرت صدای تولید شده نیاز به استفاده از ابزارهایی برای تبدیل صوت منتشر شده از ارتعاش سیم ها به فرکانسی می باشد که قابل استفاده در دیگر قطعات الکتریکی است. در سازهای الکتریک از قطعه ای بنام پیکاپ مگنتیک استفاده می شود. این قطعه ارتعاشات ایجاد شده از سیم ها را دریافت می کند و به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند تا وسایل الکتریکی همچون آمپلی یا تقویت کننده ها بتوانند ...
بیشتر بخوانید