پیانو زدن

نحوه صحیح نشستن جلوی پیانو

نحوه صحیح نشستن جلوی پیانو
نحوه صحیح نشستن جلوی پیانو اگرچه شناخت نت ها و نحوه نواختن پیانو بسیار مهم است اما در مرحله اول شما باید نحوه صحیح نشستن جلوی پیانو را بدانید. قبل از اینکه بخواهید تمرین خود را شروع کنید چک کنید که همه ی شرایط برایتان مهیا باشد. نیمکت پیانو خود را تنظیم کنید تا در ارتفاع مناسب باشد مهم آن است که راحت باشد! توجه داشته باشید فضای کافی برای حرکت راحت دستها و بازوهای خود داشته باشید. نور محل تمرین خود را چک کنید تا نت ها را واضح ببینید هر گز در فضای تاریک تمرین نکنید. اگر از پیانو دیجیتال استفاده می کنید ولدم صدای آن را طوری تنظیم کنید که در حد صدای پیانو آکوستیک باشد. [caption id="attachment_1...
بیشتر بخوانید