پدر موسیقی ایران

پدر موسیقی ایران کیست؟

پدر موسیقی ایران کیست؟
اگر بخواهیم یک فرد را به عنوان تاثیرگذارترین فرد در موسیقی ایران نام ببریم ، بی شک علینقی وزیری در این جایگاه قرار خواهد گرفت.وی با توجه به تلاش ها و آموزش هایی که داشته است، به عنوان پذر موسیقی ایران شناخته می شود.درادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با پدر موسیقی ایران بیشتر آشنا شوید. پدر موسیقی ایران علینقی وزیری مشهور به کلنل وزیری، موسیقی دان ایرانی و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی ؛ درتاریخ ۹ مهر ۱۲۶۵ در تهران به دنیا آمد. وی به جهت تأثیرات عمده‌ای که برموسیقی سنتی ایران گذاشت، از جمله ایجاد روشی برای نت نویسی و شیوه تدوین ردیف  شهرت دارد. بی شک می ت...
بیشتر بخوانید