پاساژ در موسیقی

آشنایی با مفهوم پاساژ در موسیقی

آشنایی با مفهوم پاساژ در موسیقی
پاساژ طرحی موسیقایی‌ است، که می‌تواند از لحاظ استقلال کامل باشد یا نباشد و در لغت نامه به معنی گذر یا گذر گاه می باشد.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با مفهوم پاساژ در موسیقی بیشتر آشنا شوید. مفهوم پاساژ در موسیقی پاساژ در آموزش موسیقی ( بدون در نظر گرفتن مفهوم ) به معنی آن قسمت از قطعه موسیقی می باشد که نقش آن در یک قطعه موسیقی ، پیوند دو بخش مهم یک قطعه به یکدیگر می باشد. این لغت بعضی اوقات به لحظه هایی از یک قطعه موسیقی گفته خواهد شد که اغلب ناظر بر مهارت اجرایی نوازنده موسیقی باشد، تا فکر موسیقیایی یا خلاقیت آن. به طور مثال می شود اجرای یک گام موسیقی یا آرپژ را در یک اثر...
بیشتر بخوانید