ویژگی های پوست مناسب برای ساز تار

ویژگی های پوست مناسب برای ساز تار

ویژگی های پوست مناسب برای ساز تار
فرهنگ معین در تعریف از تار چنین آورده است: ساز ایرانی از ذوات الاوتار و آن دارای پنج سیم است که با زخمه نوازد و بر کاسه آن پوست بره تنبک کشیده شده است. در ادامهاین مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام می خواهیم ویژگی های پوست مناسب برای ساز تار را بررسی نماییم.با ما تا انتهای مطلب همراه باشید. ویژگی های پوست مناسب برای ساز تار یکی از نکاتی که به ساز کمک می کند تا کیفیت بهتری در تولید صدا داشته باشد، کیفیت بخش های آن می باشد.در ساز تار چوب، پوست و نحوه اتصال صحیح آن نیز بسیار مهم است. انداختن پوست تار به روش صحیح در کنار مضراب تار نقش بسیار مهمی در کیفیت صدای ساز دارد. فیزیکدانان معتقداند، وظ...
بیشتر بخوانید