هارمونیکای شیشه‌ای

آرمونیکا یا هارمونیکای شیشه ای ، ساز بدنام و کشنده!

آرمونیکا یا هارمونیکای شیشه ای ، ساز بدنام و کشنده!
یکی از سازهای عجیب که همیشه در هاله ای از شایعات قرار دارد، ساز آرمونیکا یا هارمونیکای شیشه‌ای می باشد.این ساز به علت های مختلفی ، پس از یک دوره محبوبیت به بدنامی رسید.در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این ساز عجیب بیشتر آشنا شوید. ساز موسیقی گِلَس هارمونیکا ساز موسیقی گِلَس هارمونیکا (glass harmonica) یا ( آرمونیکا) که به هارمونیکای شیشه ای نیز معروف است و بر پایۀ اصل به صدا درآوردن یک لیوان شیشه ای گِرد با انگشت خیس قرار دارد. این ساز از یک ردیف جام شیشه ای تشکیل شده است، که به ترتیب اندازه های شان روی یک محور دوک مانند نصب شده اند، و روی تغاری قرار دارند که مقداری از آن با آب...
بیشتر بخوانید