نی نواز ایرانی

ماجرای نی نوازی که از ملکه انگلیس گردنبند گرفت

ماجرای نی نوازی که از ملکه انگلیس گردنبند گرفت
موسیقی ایرانی همیشه محبوبیت داشته است.این موضوع را حتی می توان در داستان ملکه انگلیس و نی نواز ایرانی دید.اما ماجرای نی نوازی که از ملکه انگلیس گردنبند گرفت چه بود؟در اداه این مطلب از وبلاگ اموزشگاه موسیقی الهام بخوانید. ماجرای نی نوازی که از ملکه انگلیس گردنبند گرفت چه بود ناصرالدین‌شاه قاجار، نایب اسد الله اصفهانی را با خود به سفر انگلیس برد، هم برای شنیدن ساز و هم برای به رخ‌کشیدن هنر او نزد اروپایی‌ها؛ از قضا هنگامی که شاه قاجار وارد انگلیس شد و به دیدار ملکه ویکتوریا رفت، جشنواره موسیقی در لندن برقرار بود و شاه ایران، از سوی ملکه به این جشنواره دعوت شد. در جشنواره ارکسترهای متعدد و نوا...
بیشتر بخوانید