نقاره خوانی

نقاره زنی چیست؟

نقاره زنی چیست؟
همانطور که در مطالب پیشین وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام به آن اشاره شد، نقاره ساز ضربی به صورت طبل دوتایی است که سطح یکی از دیگری کوچکتر است و هر دو به وسیله یک نوازنده با دو چوب نواخته می‌شود.این ساز کهن بیشتر در جنگ ها و جشن ها مورد استفاده قرار می گرفت.اما با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی، کاربرد و در نتیجه استفاده از آن و آیین نقاره زنی کمرنگ شد. منسوخ شدن نقاره با گذشت زمان و در اثر بی توجهی این سنت قدیمی در دوران پهلوی منسوخ شده از میان رفت و اکنون فقط در مشهد و در نقاره خانه حضرت امام رضا علیه السلام به طور رسمی و در مواقع معین و با همان سبک و سیاق قدیمی و به طور منظم و دائم نواخته می شو...
بیشتر بخوانید