نت شاهد در موسیقی

نت شاهد چیست ؟

نت شاهد چیست ؟
در موسیقی ایرانی نت شاهد نتی است که در گردش ملودی بیشتر از دیگر صداها به گوش می‌رسد. این نت در مرکز ملودی واقع می‌شود و به عبارتی ملودی بر محور آن بسط و گسترش می‌یابد.در ادامه این مطلب ازوبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام بیشتر بخوانید. نت شاهد چیست نت شاهد مفهومی است که در موسیقی دستگاه تعریف می شود. پیش از انتقال مقام به دستگاه   ، اصطلاح «نت شاهد» به کار برده نمی شد. با این حال در موسیقی مقامی نیز گاه یک نت نقشی مشابه نت شاهد داشت. به طورخاص، مجموعه هایی از سه نت یا بیشتر تعریف می شد که «جمع» نام می گرفتند و در هر یک از این «جموع»، یک نت بیشتر مورد تمرکز بود و سیر ملودی حول آن صو...
بیشتر بخوانید