میزان در موسیقی

آشنایی با اصطلاح میزان در موسیقی

آشنایی با اصطلاح میزان در موسیقی
همانطور که می دانید زمان بندی اجرای ضرب ها در موسیقی بسیار مهم است. برای آنکه یک فرد بتواند در موسیقی و اجرای ساز ها به مانند افراد حرفه ای عمل کند باید با مفاهیم و قوانین موسقی آشنا باشد.در این میان مفهوم میزان در موسیقی نیز بسیار مهم است.در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با اصطلاح میزان در موسیقی آشنا شوید. آشنایی با اصطلاح میزان در موسیقی قطعه هایی که در موسیقی وجود دارد از نظر زمان به قسمت هایی مساوی تقسیم میشود که هر یک از آنها را میزان گفته و خط قائمی که قسمت ها را از هم جدا میکند خط میزان می نامند.همچنین هر میزان از دو یا سه قسمت مساوی تشکیل میشود که ضرب نام دارد. تعری...
بیشتر بخوانید