موومان به چه معناست

اصطلاح موومان به چه معناست؟

اصطلاح موومان به چه معناست؟
اصطلاح موومان به معنای بخش کاملی از یک اثر بزرگ‌ترِ موسیقی است که خود آغاز و انجامی دارد ودر موسیقی به معنی یک قسمت کامل از اهنگ می باشد.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با واژه موومان در موسیقی بیشتر آشنا شوید. موومان به چه معناست؟ بطور معمول هر اهنگ شامل سه یا چهار موومان است. آثاری مانند سمفونی و کنسرتو و سونات  هریک از چند موومان تشکیل می‌شوند. گاه یک موومان از اثری در کنسرت ها اجرا می‌شود، ولی اجرای هر اثر موسیقی وقتی کامل است که تمام موومان‌های آن اجرا شود. معمولاً در اجرای آثار موسیقی، پس از پایان یک "موومان" و پیش از آغاز "موومان" بعدی، اندکی سکوت برقرار می‌شود. در مو...
بیشتر بخوانید