موسیقی و ریاضی

تاثیر موسیقی بر درک ریاضی

تاثیر موسیقی بر درک ریاضی
فراگیری موسیقی تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی و درک انسان از مسایل پیرامون دارد.یکیاز تاثیرات اثبات شده موسیقی بر ردک ریاضیات می باشد.در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با تاثیر موسیقی بر درک ریاضی بیشتر آشنا شوید. موسیقی و ریاضی به عقیده یونانیان باستان، ارتباط عمیقی بین موسیقی و ریاضی وجود دارد. در حقیقت می توان گفت از زمان های قدیم، قواعد و تناسبات بین اعداد و موسیقی مورد توجه محققان بوده است. فیثاغورث فیلسوف و ریاضی دان یونانی از اولین کسانی بود که ارتباط ریاضی و موسیقی را در بین تارهای صوتی مورد بررسی قرار داد. تاثیر موسیقی بر درک ریاضی احساس هایی که در یافتن پاسخ مسئله ریاضی ظاه...
بیشتر بخوانید