موسیقی محرم

آشنایی با موسیقی محرم و سازهای مورد استفاده در آن

آشنایی با موسیقی محرم و سازهای مورد استفاده در آن
هرساله و با فرا  رسیدن ماه محرم شاهد نوعی موسیقی هستیم که عموما با نام موسیقی محرم یا نوحه شناخته می شود.این موسیقی بیشتر در دسته های عزاداری به چشم می خورد. اما آیا با موسیقی محرم و سازهای مورد استفاده در آن آشنا هستید؟ در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام در این باره بیشتر بخوانید. موسیقی محرم اگرچه می توان موسیقی محرم را در دسته موسیقی آئینی قرار داد اما به طور دقیق تر ،نوع موسیقی که در دسته‌های عزاداری به کار می‌رود، شامل نوحه‌های محزونی است که غالباً در ریتم‌های یک‌ضربی یا سه ضربی و در دستگاه همایون یا چهارگاه که حزن انگیز هستند، اجرا می‌شوند. سازهایی که در این موسیقی به کار گرفته ...
بیشتر بخوانید