موسیقی در نظر بزرگان

سخن بزرگان در مورد موسیقی

سخن بزرگان در مورد موسیقی
سخن جالب بزرگان در مورد موسیقی موسیقی از گذشته های دور همیشه مورد توجه قرار داشته است تا جایی که می توان اهمیت آن را در سخنان افراد بزرگ دید.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام ، سخن بزرگان در مورد موسیقی را بخوانید. پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحهٔ سازنده و نوازنده هم در آن...
بیشتر بخوانید