موسیقی بندری

آشنایی با موسیقی جنوبی (بندری)

آشنایی با موسیقی جنوبی (بندری)
موسیقی جنوبی ایران ملهم از طبیعت گرم این منطقه، سرشار از شور و شوق و حرارت است. این موسیقی دراستانهای هرمزگان ؛ بوشهر؛ و خوزستان رایج است. در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این سبک بیشتر آشنا شوید. آشنایی با موسیقی جنوبی (بندر) آنچه بیش از همه برای بررسی موسیقی جنوب بخصوص هرمزگان  دارای اهمیت به نظر می‌رسد، ترکیب جمعیتی این منطقه است. در این منطقه به جز ساکنان محلی، تیره‌های دیگری از جمله مهاجرین بسیار قدیمی آفریقایی نیز زندگی می‌کنند. موسیقی کرانه‌های جنوب ایران، بخصوص آواز بندری به باور برخی از شناسندگان، با موسیقی بومیان آفریقایی پیوندی ژرف و ریشه‌دار یافته است.این موسی...
بیشتر بخوانید