موردنت چیست؟

آیا با گزش در موسیقی یا موردنت آشنایی دارید؟

آیا با گزش در موسیقی یا موردنت  آشنایی دارید؟
آیا با گزش در موسیقی یا موردنت  آشنایی دارید؟ برای آنکه بتوانید موسیقی را درک کنید در ابتدا باید با زبان موسیقی آشنا باشید. دانستن تئوری موسیقی اولین قدمی است که هر هنرجو باید آن راطی نموده و فراگیرد. در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام ،شما را با مفهومی مهم و کاربردی به نام گزش و یا موردنت (mordent ) آشنا خواهیم نمود. نشانه های موسیقی در تئوری موسیقی نشانه های موسیقی به دو دسته ی درون حامل و بیرون حامل تقسیم می شوند. نشانه های درون حامل به دو دسته ی نشانه های نت واره و نشانه های فرمال تقسیم می شوند. گزش یا موردنت  ( mordent ) یکی از نشانه های نت واره می باشد. گزش در موسیقی گزش در موس...
بیشتر بخوانید