منشاء موسیقی

منشاء موسیقی به کجا باز میگردد

منشاء موسیقی به کجا باز میگردد
آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که چه زمانی نواختن و یا ایجاد آوا به صورت موسیقی شروع شده است؟ اگر برای شما هم این موضوع مورد سوال استف در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام می خواهیم با شما در مورد منشاء موسیقی صحبت کنیم.ادامه این مطلب را بخوانید. منشاء موسیقی به کجا باز میگردد اگرچه نمی توان به صورت کامل این قضیه را اثبات نمود اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است ، به  نظر می رسد دست کم یک ساز موسیقی به یادگار مانده از نئاندرتال ها وجود دارد. این ساز یک فلوت با قدمت 43 هزار سال است که در محل زندگی نئاندرتال ها در اسلوونی پیدا شده است. البته این کشف جای بحث دارد، چون استدلال بسیا...
بیشتر بخوانید