ملودی در موسیقی

ملودی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ملودی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
ملودی احساسی است که از ترکیب زیر و بمی نت ها و ضرب آهنگ به وجود می‌آید.ملودی جایگاه مهمی در دنیای موسیقی دارد، اما ملودی چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام بخوانید. ملودی چیست؟ آهنگ، نَوا یا ملودی به فرانسوی در موسیقی به معنای اجرای چند نت است که شنونده آن را به صورت یک مجموعهٔ واحد احساس می‌کند. به عبارت دیگر، آهنگ عبارت است از احساس آغاز و انجام داشتنِ این سلسله از نت‌ها. ملودی در موسیقی همان لحن و آهنگ صداست که گاهی با لغت tune بیان میشود .در واقع ملودی رشته ای از نت ها با زیر و بمی متفاوت است ( این زیر و بمی را با Pitches نامگذاری میکن...
بیشتر بخوانید