مترونوم برای گیتار

مترونوم چیست و چه کاربردی دارد؟

مترونوم چیست و چه کاربردی دارد؟
مترونوم چیست و چه کاربردی دارد؟ در موسیقی و در هنگام اجرای قطعات مختلف ما به یک متر یا مقیاس نیاز است تا بتوان بر اساس آن روی یک ریتم یکنواخت جلو رفت . البته در نوازندگان حرفه ای این ریتم به صورت درونی بوجود خواهد آمد ولی برای هنرجویان یا نوازندگان مبتدی بسیار مهم است که در نوازندگی روندی یکسان داشته باشند .این یکسان سازی را مترونوم انجام میدهد.در این مطلب بخوانید مترونوم چیست و با کاربرد و انواع آن آشنا شوید. مترونوم یک ابزار تمرینیِ موسیقیست که ضربات یک‌نواخت و پی‌درپی ایجاد می‌کند تا نوازندگان را در نگه‌داشتن ریتم یک قطعهٔ موسیقی یاری دهد. این ضربه‌ها با یکای ضرب در دقیقه (BPM) سنجیده می...
بیشتر بخوانید