فرم واریاسیون

آشنایی کامل با فرم واریاسیون

آشنایی کامل با فرم واریاسیون
واریاسیون‌ها (به معنی تنوع‌ها) به معنای آراستن‌های ملودی است. در فرم ساده‌اش یک تم بیان می‌شود، سپس با فیگوراسیون‌های اضافی تزیین می‌یابد یا به نوعی شکل و شمایل ریتم یا بافت آن تغییر پیدا می‌کند.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با فرم واریاسیون در موسیقی بیشتر  آشنا شوید. واریاسیون در موسیقی واریاسیون شیوهٔ پایه‌ای است که بر مبنای تغییرات ملودی، هارمونی و کنترپوآنی بنا شده است. در این فرم آهنگسازی، دو یا چند قطعه را بر مبنای زمینه موسیقایی (تم) تصنیف می‌کنند که هر کدام از آن‌ها دارای بیان متفاوتی با دیگری است. هر گونه توالی ریتمیک نت ها می تواند به عنوان موتیف اصلی به کار گرفته شود...
بیشتر بخوانید