فرم فوگ

فوگ فرمی مهم و بنیادی در موسیقی باروک

فوگ فرمی مهم و بنیادی در موسیقی باروک
فوگ فرمی مهم و بنیادی در موسیقی باروک است. فوگ در زبان لاتین به معنای «قرار» است و در موسیقی از جدی ترین و دشوارترین فرم ها، بر مبنای پولیفونی است که در اداره و رهبری چندین صدای گوناگون باید از همه توان و امکانات دانش کُنترپوان یاری جست، فوگ ممکن است برای گروهی از سازها، گروه های آوازی یا برای سازی تک مانند ارگ یا کلاوسن به نگارش درآمده باشد.در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با فوگ بیشتر آشنا شوید. فوگ فرمی مهم و بنیادی در موسیقی باروک فوگ اثری پلی فونیک است ومبتنی بر یک تم اصلی که سوژه subject نامیده می شود. در فوگ، خط های ملودیک گوناگون یا خط های آوازی سوژه را تقلید می کنند...
بیشتر بخوانید