فرم در موسیقی

فرم در موسیقی به چه معناست؟

فرم در موسیقی به چه معناست؟
موسیقی را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی و شناخت قرار داد.یکی از این زوایا به الگو و توصیف قطعه موسیقی می پردازد و به طور دقیق تر فرم موسیقی را بیان می کند.اما فرم در موسیقی به چه معناست؟ در ادامه این مطلب از وبلاگ اموزشگاه موسیقی الهام بخوانید. فرم در موسیقی به چه معناست؟ در تئوری موسیقی فرم به ساختار یک قطعهٔ موسیقی اشاره دارد. واژهٔ «فرم» به معنی قالب یا شکل است. فرم در یک قطعه موسیقی سعی می‌کند که آن قطعه را با شکستن به اجزایی توصیف کند. فرم در موسیقی در برابر محتوا قرار می‌گیرد و هر قطعه موسیقایی دارای الگویی است که محتوای کار را در درون آن جای می‌دهد. هر فرم موسیقی، مجموعه‌ای از ...
بیشتر بخوانید