عاشیق ها به چه افرادی گفته می شود؟

عاشیق ها به چه افرادی گفته می شود؟

عاشیق ها به چه افرادی گفته می شود؟
عاشیق ها نوازندگان، آوازخوانان و خنیاگرانی هستند که راوی باورها، دردها، آرزوها، قهرمانی ها و داستان های حماسی مردم بوده و گاه در نقش ریش سفیدان و خردمندان قوم خود از قداست و احترام خاصی در بین اقوام ترک برخوردار بوده اند. آنان با الهام از مفاهیم پاک و انسانی زندگی و طبیعت، احساسات و تمنیات خود و خلق خود را به آواز ترنم کرده اند.در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با عاشیق ها بیشتر آشنا شوید. عاشیق ها به چه افرادی گفته می شود؟ عاشیق یا آشیق عارف و نغمه‌سرای سیاری است که ساز می‌نوازد و آواز می‌خواند. عاشیق هنرمندی است آگاه و عالم به مسائل دینی و احکام شرعی،انسانی پاکدامن و مورد ا...
بیشتر بخوانید