ضرب چیست؟

ضرب در موسیقی به چه معنا است؟

ضرب در موسیقی به چه معنا است؟
ضرب در موسیقی به چه معنا است؟ تمپو یا ضرب در موسیقی از اهمیت بالایی در درک و اجرای موسیقی دارد و یکی از مهمترین و پایه ای ترین مفاهیمی است که هنرآموز می بایست درک درستی از آن داشته باشد چرا که بر احساس ناشی ازموسیقی تأثیر می‌گذارد. ضرب (واحد سنجش و تقسیم زمان در موسیقی) معیاری از سرعت اجرای قطعه‌های موسیقی و در اصطلاح فارسی معیاری برای شمارش گذشت زمان در یک میزان است که در ابتدای هر قطعه موسیقی میزان تند یا کند بودن قطعه را نشان می دهد. در واقع ،ضرب در موسیقی  عبارت است از واحد های زمانی، که شنوندگان معمولاً در حال شنیدنِ موسیقی با حرکاتِ موزون و هماهنگ بدن یا به وسیله ی دست زدن یا پا زدن ب...
بیشتر بخوانید