شباهت ها و تفاوت های ساز قانون و سنتور

شباهت ها و تفاوت های ساز قانون و سنتور

شباهت ها و تفاوت های ساز قانون و سنتور
شاید شباهت سنتور و قانون برای شما هم جالب باشد و زمانی که به این دو ساز نگاه می کنید به شباهت های آن ها پی ببرید.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام قصد داریم تا این دو ساز را به لحاظ ساختاری با هم مقایسه نموده و شباهت ها و تفاوت های ساز قانون و سنتور را بررسی کنیم.تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. شباهت ها و تفاوت های ساز قانون و سنتور سنتور و قانون، هردو از سازهای کهن به شمار می روند. در کشور ما نواختن سنتور در طی سالیان دراز همواره رواج داشته اشت. ساز قانون مدت ها در ایران مهجور مانده بود اما در شصت سال اخیر، مجددا به حوزه موسیقی سنتی ایرانی بازگشته است. این دو ساز، ساختا...
بیشتر بخوانید