شاهنامه خوانی

کنسرت شاهنامه خوانی استاد شهرام ناظری در کشور مراکش

کنسرت شاهنامه خوانی استاد شهرام ناظری در کشور مراکش
تاریخچه هنری ایران بسیار غنی است و اشعار شعرای پیشین نیز در گنیجنه هنر ایران می درخشد.خواننده های بسیاری از این اشعار در ترانه های خود استفاده نموده اند.استاد شهرام ناظری نیز با استفاده از شاهنامه و اشعار مولوی به جایگاه مهمی دراین امر دست یافته است.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام بیشتر بخوانید. موسیقی عرفانی و اصیل ایرانی از سال 1364 به بعد با همکاری گروه های موسیقی ایرانی کارهای زیبایی را به بازار موسیقی عرفانی و اصیل ایرانی عرضه ساخت که از درخشان ترین این آثار می توان شورانگیز با همکاری حسین علیزاده، گل صدبرگ و آتش در نیستان با همکاری جلال ذوالفنون، یادگار دوست و ساقی نام...
بیشتر بخوانید