سیم تار

آشنایی با سیم های تار

آشنایی با سیم های تار
آشنایی با سیم های تار ساز های دارای تار انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع قطعه ساز و تعداد سیم ها ، صداهای متنوعی راتولید می کنند.تار ایرانی دارای 6 سیم فلزی می باشد.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با سیم های تار بیشتر آشنا خواهید شد. دو سیم اول و سیم دوم سفید و از جنس فولاد هستند (به قطر تقریبی 0.2 تا 0.18) که "دو" کوک می با شند، سیم سوم و چهارم زرد رنگ (به قطر 0.22 تا 0.18) و از نوع برنج (آلیاژی از روی و مس) است که ضخامت آن اندکی از سیم فولادی بیشتر می باشد و "سُل" کوک می شوند.سیم پنجم سفید فولادی وسیم ششم سیم بم (با قطر 0.38) زرد برنجی است که نوع کوک آن در اجرای دستگاه های م...
بیشتر بخوانید