سه لا چنگ

آشنایی با تقسیمات زمانی در موسیقی

آشنایی با تقسیمات زمانی در موسیقی
آشنایی با تقسیمات زمانی در موسیقی همانطور که میدانید هر قطعه موسیقی در اثر حركت زیر و بمی نت‌ها بوجود می‌آید در واقع  اگر در اجرای نت‌های مختلف معیار زمان نباشد، هیچ گاه موسیقی تولید نمی‌شود.به همین علت تقسیمات زمانی که در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام به آن پرداخته ایم ، بسیار حائز اهمیت است.  ارزش‌گذاری زمانی نت ها در موسیقی به منظور بهره‌گیری درست از واحد زمان و اجرای منظم قطعات، نت‌ها را ارزش‌گذاری زمانی كرده‌اند. به این ترتیب كه یك علامت برای واحد زمان موسیقی در نظر می‌گیرند و سپس سایر نت‌ها را به لحاظ ارزش زمانی با نت واحد می‌سنجند. نت واحد در موسیقی به نت گِرد معروف است و با...
بیشتر بخوانید