سلفژ چیست؟

مفهوم سلفژ را بهتر بدانید

مفهوم سلفژ را بهتر بدانید
مفهوم سلفژ را بهتر بدانید سلفژ برای هنرجویان آهنگسازی و آواز بسیار مفید است، به همین علت در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام به مفهوم سلفژ پرداخته شده است. Solfège سلفژ به فرانسوی (Solfège ) سلفژ یا سرایش و تربیت شنوایی در موسیقی، تکنیکی آموزشی برای آواز خوانی است که در آن هر نت میزان با سیلاب خاصی که سیلاب سلفژ نامیده می‌شود، خوانده می‌شوند. برای سلفژ تعاریف متعددی بیان می‌شود. سلفژ را می‌توان خواندن مجموعه‌ای از نت‌ها به‌صورت پی‌درپی و پشت‌سرهم و با رعایت قوانین نت‌ها و سکوت‌ها معرفی کرد. پایه یادگیری سلفژ دانستن ارزش زمانیِ هر نت است و در کنار این باید ارزش زمانیِ هر سکوت را نیز ...
بیشتر بخوانید