سبک بلوز

آشنایی با سبک بلوز (Blues)

آشنایی با سبک بلوز (Blues)
آشنایی با سبک بلوز (Blues) اگرمی خواهید موسیقی را به خوبی احساس کنید باید با سبک های موسیقی آشنا شوید.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام شما را با سبک بلوز آشنا نموده ایم. سبک بلوز گونه ‌ای موسیقی سازی و آوازی است که ریشه در آوازهای هنگام کار و فریادها وهمخوانی های سیاهان آمریکا دارد که در اواخر قرن 19 در ایالت‌های جنوبی آمریکا و در میان جوامع آفریقایی ؛ آمریکایی (سیاه‌پوستان آمریکا) که غالباً برده بودند، متولد شد و ریشه در موسیقی مذهبی ؛روحانی و تصنیف‌های کارگری بردگان دارد . اصل آن به فرهنگ و موسیقی غرب آفریقا می‌رسد و در واقع این سبک از دل بردگان سیاه پوست به وجود آمده است . گفته ...
بیشتر بخوانید