ساز دهل

معرفی ساز دهل

معرفی ساز دهل
حتی اگر با ساز ها آشنایی نداشته باشید اما حتما نام دهل را شنیده اید. دهل در ضرب امثل معروف صدای دهل از دور خوش است همیشه به گوش ایرانیان رسیده است.در این مطلب از آموزشگاه موسیقی الهام می خواهیم شما را با این ساز معروف آشنا نماییم. معرفی ساز دهل دُهُل نام یکی از سازهای کوبه ای ایرانی موسیقی است. دهل طبلی بزرگ و دورویه‌ای که هر دو طرف آن پوستی از گاو یا گاومیش دارد، است. در متن‌های مختلف نام آن، داول، تاول و داوول آمده‌است. ساز دهل در دو منطقه‌ی سیستان و خراسان بسیار مرسوم و پرکاربرد است. این ساز که با یک چوب بزرگ به نام "چوگان" Chogan و یک چوب کوچک به نام "ترکه" Tarkeh نواخته می شود. گاهی به...
بیشتر بخوانید