روحوضی

روحوضی یا سیاه بازی ،ترکیبی از نمایش و موسیقی

روحوضی یا سیاه بازی ،ترکیبی از نمایش و موسیقی
سیاه بازی یا روحوضی (همچنین تخت حوضی) ،نوعی نمایش کمیک ایرانی همراه با رقص و آواز و موسیقی است که در آن شخصی دارای غلامی سیاه و گیج و گول است و با هم دست به کارهای خنده داری می‌زنند. از این کلمه بمعنی عملیات از پیش طراحی شده برای فریب دیگری نیز استفاده شده‌است  در این گونه نمایش با رویکردی انتقادی و طنزآمیز به موضوعات اجتماعی، سیاسی، عاطفی و حتی تاریخی پرداخته می‌شود.در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام دراینباره بیشتر بخوانید. موسیقی روحوضی یا سیاه بازی سیاه بازی ” یكی از انواع نمایشهای شادی آور است كه در آن از زبان ” سیاه ” كه پرسوناژی خاص تلقی میشود، با رویكردی انتقادی و طنزآ...
بیشتر بخوانید