دستگاه راست‌پنج‌گاه چیست

آشنایی با دستگاه راست‌پنج‌گاه 

آشنایی با دستگاه راست‌پنج‌گاه 
دستگاه راست‌پنج‌گاه که با نام راست و پنجگاه یا راست هم شناخته می‌شود، یکی از ۷ دستگاه موسیقی سنتی ایران است.  در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این مفهوم بیشتر آشنا شوید. آشنایی با دستگاه راست‌پنج‌گاه راست‌پنج‌گاه دست کم از نظر نام با هیچ‌یک ازمقام‌های موسیقی سنتی ایران مطابقت ندارد و به عقیدهٔ برخی، نام راست و پنج‌گاه هر دو نام‌های تازه‌تری بین مقام‌های موسیقی هستند. دانگ اول دستگاه راست‌پنج‌گاه با مقام راست ارتباط و با دستگاه ماهور مطابقت دارد. راست پنج گاه ترکیبی از سایر مقامات موسیقی ایرانی است، چنانچه می توان در این آواز به تمام مقامات ایرانی وارد شد از این رو می توان...
بیشتر بخوانید