دانستی های جالب در مورد سیم های سنتور

دانستی های جالب در مورد سیم های سنتور

دانستی های جالب در مورد سیم های سنتور
سنتور یکی از خوش آواترین و قدیمی ترین ساز های ایرانیست که در گروه ساز های زهی زخمه ای قرار میگیرد که دارای صوتی شفاف بوده و برا تک نوازی و هم نوازی بسیار مناسب است .در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام  دانستی های جالب در مورد سیم های سنتور را بخوانید. دانستی های جالب در مورد سیم های سنتور محدوده اوای سنتور حدود 4 اکتاو است که این ساز را جز گسترده ترین ساز های ایرانی قرار می دهد. در واقع در سنتور نوازی سیم ها توسط ضربات یک جفت “مضراب” یا “زخمه” به صدا در می آیند. سیم های سنتور در مورد سیم های سنتور باید گفت ساز سنتور دارای 72 رشته سیم است. [caption id="attachment_3514" align="al...
بیشتر بخوانید