حسین دهلوی

آشنایی با استاد حسین دهلوی

آشنایی با استاد حسین دهلوی
استاد حسین دهلوی یکی از افراد موثر در استفاده از ساز های ملی به خصوص سنتور در سطوح بالا و ارکستر بزرگ موسیقى ایرانى بود. در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این استاد برجسته بیشتر آشنا شوید. بیوگرافی استاد حسین دهلوی حسین دهلوی موسیقی دان ؛ آهنگ ساز و رهبر ارکستر  ایرانی در سال 1306 و در شهر تهران متولد شد. او آموزش موسیقی را در پنج سالگی نزد پدرش معزالدین دهلوی که از شاگردان مرحوم علی اکبرخان شهنازی(نوازنده و ردیف دان نامدار تار و فرزند میرزا حسینقلی) آغاز کرد، وی در 9 سالگی و به تشویق مادرش به سمت ساز ویلن  و آموزش آن نزد پدرش رفت. فراگیری ویلن را نزد  ابوالحسن صبا پی گرفت. نخس...
بیشتر بخوانید