جنس آرشه

آیا جنس آرشه از دم اسب است؟

آیا جنس آرشه از دم اسب است؟
آیا جنس آرشه از دم اسب است؟ چند نوع از ساز ها برای نواخته شدن به آرشه نیاز دارند.بی شک ویولن از مهم ترین و شناخته شده ترین این ساز ها است.جنس آرشه در نوا و صدایی که ساز ایجاد می کند اثر گذار است. سوال متدوالی که پیرامون آرشه وجود دارد جنس آن است.آیا آیا جنس آرشه از دم اسب است؟ [caption id="attachment_1687" align="aligncenter" width="636"] آیا جنس آرشه از دم اسب است؟[/caption] آرشه یا کمانه آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن ساز استفاده می‌شود. آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دُم اسب متصل شده‌است. موها در نوک آرشه با قطعه‌ای از جنس عاج یا استیل به چوب آرشه می‌چسبند. در ...
بیشتر بخوانید