تفاوت نی و فلوت

بشنو از نی چون حکایت می کند…

بشنو از نی چون حکایت می کند…
بشنو از نی چون حکایت می کند... ساز نی از انواع سازهای بی زبانه است. نی یا نی هفت بند از سازهای بادی است. این ساز به عنوان قدیمی ترینی وسیله موسیقی ساخت دست بشر شناخته شده است. ساز نی از دسته سازهای محلی است و تقریبا در تمام نقاط ایران معمول است. نوازندگان محلی با ابتکاری سنتی تا اندازه ای از قطع شدن صدای ساز هنگام تازه کردن نفس جلوگیری می کنند. هوا از طریق نفس نوازنده ار انتهای بالائی به درون فرستاده شده و قسمت اعظم آن از نزدیکترین سوراخ باز خارج می شود.بنابراین باز و بسته شدن سوراخ ها توسط انگشتان هر دو دست نوازنده، طول هوای مرتعش و طول موج ارتعاش را زیاد و کم کرده و در نتیجه صوت زیر و بم ...
بیشتر بخوانید