ترشح دوپامین

موسیقی و تاثیر آن بر ترشح دوپامین در مغز

موسیقی و تاثیر آن بر ترشح دوپامین در مغز
همیشه از مزایای بسیار زیاد موسیقی بر بدن و مغز صحبت شده است.یکی از دلایل مهم این تاثیر، ترشح دوپامین در مغز در هنگام گوش دادن به موسیقی است.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسقی الهام در این باره بیشتر بخوانید. موسیقی و تاثیر آن بر ترشح دوپامین در مغز موسیقی به شیوه‌های متعددی بر مغز و بدن تأثیر می‌گذارد. هنگام گوش دادن موسیقی ممکن است پا یا دست هاتان طبق ریتم موزیک شروع به حرکت کنند. گاهی اوقات گردن، سر و شانه‌های تان نیز با این ریتم هماهنگ می‌شود. همانگونه که موسیقی بدن شما را به حرکت در می‌آورد، مغز شما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. موسیقی ازنظر شیمیایی در روند ترشحات هورمون‌های مغزی تأثی...
بیشتر بخوانید