تحریر در موسیقی

تحریر یا چهچه در موسیقی به چه معناست؟

تحریر یا چهچه در موسیقی به چه معناست؟
تحریر عبارت است از صدایی آهنگین در اجرای آواز که با کمک ماهیچه‌های حنجره  به سرعت قطع و وصل می‌شود. به تحریر چهچهه یا چهچه نیز گفته می‌شود و اجرای تحریر را تقلیدی از چهچه پرندگانی همچون بلبل دانسته‌اند. در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این اصطلاح موسیقی بیشتر آشنا شوید. تحریر یا چهچه در موسیقی برای اغلب کسانی که به آوازخوانی سنتی علاقه دارند و هنوز تعلیمی ندیده‌اند، مشکل بزرگی که وجود دارد تحریر دادن به آواز می باشد. از قدیم تا امروز بین اساتید آواز این نظریه جاری بود که هرکس صدایش تحریر ندارد وارد فضای سنتی نشود. تعریف تحریر صوتی است آهنگین که خواننده در زمان اجرای آن با ...
بیشتر بخوانید