تار آسانتر است یا سه تار

تار بهتر است یا سه تار؟

تار بهتر است یا سه تار؟
معمولا برای افرادی که می خواهند به تازگی نواختن ساز های سنتی مانند تار یا سه تار را شروع کنند،سوالاتی از قبیل " نوازندگی را با تار آغار کنیم یا با سه تار؟ تار آسان تر است یا سه تار؟ کدام ساز بهتر است؟" پیش می آید.در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام قصد داریم به این سوال پاسخ بدهیم. تار بهتر است یا سه تار؟ باید بدانید که هر سازی در سبک و جایگاه خودش با ارزش است و هیچ سازی بر دیگری ارجحیت ندارد و اینطور نیست که سازی را بهتر از دیگری بدانیم بیشتر این مساله به علاقه شخص بر می گردد چون اراده و علاقه دو فاکتور مهم در یادگیری موسیقی های مختلف است. (تار که یاد گرفته شود، می توان با آن سه ت...
بیشتر بخوانید